fotografijos menas

Fotografijos menas

16 kovo, 2019

Fotografijos meniškumo tema be galo plati. Jos neįmanoma visapusiškai išnagrinėti net keliose knygose. Fotografijos abėcėlės dalykai – fotografavimo (angl. k. Photograph) technika ir meninė raiška – negarantuoja meninės kūrinio vertės. Priekyje dar vienas svarbus etapas – kūrybinis procesas.

Ilgainiui išmoktos komponavimo taisyklės ir įvairūs techniniai fotografinio atvaizdo kūrimo būdai taps įprasta kūrybinio darbo dalimi. Prasidės meninė kūryba, ieškojimai to, kas kartais yra net svarbiau nei išmoktos taisyklės. Atsiras savita kūrėjo raiška, jos dėsniai ir taisyklės, kurie kartais tiesiogiai prieštaraus tam, ko taip ilgai ir kruopščiai mokėtės. Šalia nuotraukų, sukurtų pagal klasikinius komponavimo dėsnius, gali atsirasti išcentruotos kompozicijos fotografijų, laužančių visas taisykles, tačiau jose galbūt kur kas vaizdingiau bus perteiktas judesys, atskleista autoriaus idėja.

Teorinės žinios virsta įgūdžiais tik tada, jei nuosekliai ir sistemiškai dirbama. Iš pradžių pakaks tiksliai laikytis kompozicijos dėsnių ir taisyklių. Klasikiniai kompozicijos, šviesokaitos, perspektyvos perteikimo būdai nesukuria nepriekaištingos meninės nuotraukos. Iš pradžių fotografijos išeis “sausos”, schematiškos, stereotipiškos. Tai neišvengiamas mokymosi procesas. Vėliau, kai išmoksite laisviau ir drąsiau meninėmis priemonėmis reikšti mintis, nuotraukos taps gyvesnės, originalesnės.

Fotomenininko kūrybai svarbiausią reikšmę turi tie daiktų ir aplinkos požymiai, kuriuos galima įvertinti akimis. Regimasis įspūdis priklauso nuo to, ką mes matome. Pirmiausia dėmesys atkreipiamas į fotografuojamo objekto formą. Be šio pagrindinio dalyko, kūrybai, kurios sinonimas fotografijoje yra kompozicija, svarbūs šie aspektai: spalva, apimtis, faktūra, šviesokaita, perspektyva, rakursas, formatas, planai, pateikimas.

Menininkas įvertinęs šiuos dalykus, gali iš dalies arba visiškai sujungti juos į bendrą visumą, įvairiai interpretuoti, eksperimentuoti. Tik autoriaus individualumas, pasirinkta kūrybinė kryptis leidžia neprarasti savitos ir originalios meninės raiškos. Tačiau kiekvieno kūrėjo pradžia būna panaši – įsisavinama elementari, klasikinė fotografinio meistriškumo metodika.
Per daugelį metų buvo sukurtos pagrindinės taisyklės, kurių laikosi kiekvienas menininkas pradiniame kūrybinio proceso etape. Su jomis susipažinsite šiame skyriuje.
Visų plastinių menų pagrindas yra kompozicija. Istoriški kompozicijos pasikartojimai sudaro vadinamąją aprobuotą sistemą. Tai kompozicijos dėsningumai. Kuriant viskas gali būti „laužoma”. Kintant meno kryptims, keičiasi ir kompozicija. Tačiau tik supratę tradicinių vertybių palikimą, galite pradėti taikyti šiuolaikines modernaus meno raiškos priemones.

Straipsnio žymos:
Straipsnių kategorijos:
Fotografija

Šio straipsnio komentuoti negalima